Akredytacje dziennikarskie

Przyjmowanie akredytacji dziennikarskich rozpoczniemy 10 maja 2019

Zasady przyznawania akredytacji na Świdnik Air Festival

 

– Do odbioru akredytacji niezbędnym jest okazanie oryginału legitymacji prasowej.
– W przypadku braku podpisów, pieczęci i/lub ważnej legitymacji prasowej organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia wniosku lub odmowy wydania akredytacji.
– Prawo do akredytacji przysługuje JEDYNIE dziennikarzom definiowanym przez art. 7 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawa Prasowego.
– OSTATECZNY termin wypełnienia formularza z wnioskiem o akredytację upływa 31 maja 2019 roku.
– Akredytacje są bezpłatne, a ich liczba jest ograniczona. O zasadach odbioru akredytacji zostaną Państwo poinformowani drogą mailową do dnia 05 czerwca 2018r.
– Ważna akredytacja dziennikarska uprawnia do wjazdu na wydzielony parking, wejścia na teren imprezy, do biura prasowego i wydzielonego terenu dla fotoreporterów.
– Organizator zastrzega sobie prawo do odmownego rozpatrzenia wniosków o akredytację, bez podawania przyczyny.

 

Warunkiem KONIECZNYM do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o  akredytację jest wypełnienie formularza akredytacyjnego dostępnego poniżej.

Formularz akredytacyjny:

Kontakt

Agnieszka Kalinowska

Tel: 511 746 305
E-mail: akalinowska@mok.swidnik.pl

Odwiedź nas

w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku

Al. Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik

Redakcja