Akredytacje Spotterskie

Przyjmowanie akredytacji spotterskich rozpoczniemy 10 maja 2019

Zasady przyznawania akredytacji spotterskiej na Świdnik Air Festival

 

– Do odbioru akredytacji niezbędnym jest okazanie dokumentu ze zdjęciem.
– OSTATECZNY termin wypełnienia formularza z wnioskiem o akredytację upływa 31 maja 2019 roku.
– Akredytacje są bezpłatne, a ich liczba jest ograniczona. O zasadach odbioru akredytacji zostaną Państwo poinformowani drogą mailową do dnia 05 czerwca 2019r.
– Ważna akredytacja spotterska uprawnia do wejścia na teren imprezy i wydzielonego terenu dla spotterów.
– Organizator zastrzega sobie prawo do odmownego rozpatrzenia wniosków o akredytację, bez podawania przyczyny.
Warunkiem KONIECZNYM do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o  akredytację jest wypełnienie formularza akredytacyjnego dostępnego poniżej.

Formaularz akredytacji spotterskiej

Kontakt

Agnieszka Kalinowska

Tel: 511 746 305
E-mail: akalinowska@mok.swidnik.pl

Odwiedź nas

w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku

Al. Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik

Organizacja spotterska: