Akredytacje Spotterskie

Przyjmowanie akredytacji spotterskich rozpoczniemy 10 maja 2024 roku

Prosimy o zaznaczenie w formularzu dzień, w którym będą Państwo obecni na IV Świdnik Air Festival.

 

Zasady przyznawania akredytacji spotterskiej na IV Świdnik Air Festival 2024

AKREDYTACJA SPOTTER
Fotografów lotniczych oraz spotterów zapraszamy do aplikowania o akredytację spotterską na IV Świdnik Air Festival 2024 poprzez zamieszczony poniżej formularz.
UWAGA!!! Akredytacja spotterska jest ważna TYLKO Z BILETEM SPOTTERSKIM!!!
Bilet SPOTTER:
• upoważnia do wejścia na Teren Imprezy oraz wstępu do specjalnej strefy SPOTTER
• bilet SPOTTER jest biletem wymienianym na opaskę w punkcie wymiany opasek VIP/SPOTTER
• akredytacje imienne wydawane będą razem z opaską upoważniającą do wstępu na Teren Imprezy w wyznaczonym do tego punkcie wymiany VIP/SPOTTER
• punkt usytuowany będzie obok punktów sprzedażowych przy wejściu głównym na Teren Imprezy
• liczba biletów ograniczona
WYPEŁNIENIE I WYSŁANIE AKREDYTACJI NIE UPRAWNIA DO WSTĘPU NA TEREN IV ŚWIDNIK AIR FESTIVAL 2024!!!
Głównym założeniem STREFY SPOTTER jest stworzenie warunków do profesjonalnego fotografowania pokazów lotniczych IV Świdnik Air Festival 2024. W tym roku możecie spodziewać się:
• dużego, wygodnego podestu i zacienionej strefy relaksu z leżakami, wodą, dostępem do prądu i Internetu w strefie SPOTTER
• koordynatora odpowiedzialnego za Waszą wygodę i bezpieczeństwo.
W skład biletu spotterskiego wchodzi:
• bilet upoważniający do wielokrotnego wstępu na teren pokazów lotniczych IV Air Festival 2024 oraz wstępu do wyznaczonej, zamkniętej strefy SPOTTER.
• zestaw gadżetów upominkowych
• możliwość korzystania z namiotu spotterskiego.
Osoby zarejestrowane będą otrzymywały ważne komunikaty organizacyjne na e-mail podany podczas rejestracji.
Kontakt
Agata Flisiak
Tel: 570 197 928
E-mail: agataflisiak@mok.swidnik.pl
Warunkiem KONIECZNYM do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o akredytację jest wypełnienie formularza akredytacyjnego dostępnego poniżej.

                                                                              

  Uzupełnienie niniejszego pola stanowi zgodę na przetwarzanie wpisanych danych osobowych przez Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku w celu udzielenia akredytacji.
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku informuje, że:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, al. Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik
  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod-j@e-swidnik.pl
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a) realizacji procesu przyznania akredytacji dla spotterów na wydarzenia organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku – pokazy lotnicze IV Świdnik Air Festiwal 2024 (dalej: Wydarzenie)
  b) identyfikacji jako uprawnionego uczestnika wydarzenia,
  c) przekazania niezbędnych materiałów przed i po wydarzeniu,
  d) nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. związanego z zapewnieniem prawidłowego i bezpiecznego przebiegu wydarzenia, jak również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń przez Administratora.
  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w organizację wydarzenia
  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania akredytacji. Administrator zastrzega jednak możliwość przechowywania danych osobowych dłużej w przypadku ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń przez okres odpowiedni dla właściwego postępowania, nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń i czynów karalnych wynikający z przepisów prawa.
  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8) podanie danych osobowych jest niezbędne do wydania akredytacji a ich niepodanie będzie skutkować niemożliwością udziału w pokazach lotniczych IV Świdnik Air Festiwal 2024.

  Skip to content